Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • Maritim medisin – tanker ved et veiskille av Alf Magne Horneland.
  • Innretning på Sanitet i Sjøforsvaret – Erfaring etter 7 år av Ole Budal. 
  • Nytt fra  Norsk Senter for Maritim Medisin av Jon Magnus Haga.
  • Sanitetsinnsats under evakueringen fra Dunkerque av Rune Rimstad. 
  • Oppstignings-forsøkene i Bjørnafjorden i 1987 av Erik Rønneberg Hauge.
  • Marinesaniteten 1960-2005 - noen hovedpunkter av Jan Sommerfelt-Pettersen.
  • ... og våre faste spalter.

Siste nummer av DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

Takk for meg

Redaktøren av DoCumentum Navale takker for seg etter 27 år, 69 utgaver og 700 sider. Det har vært en fornøyelse å være redaktør for tidsskriftet og arbeide med å spre budskapet om maritim medisin gjennom disse årene.

Mange takk til alle skribenter, medarbeidere og ikke minst leserne. 

Alle tidligere numre er tilgjengelig i arkivet på vår hjemmeside. En samlet utgave av alle utgavene kan lastes ned her

Fagseminar 2022

Årets fagseminar i maritim medisin ble gjennomført på Hotell Opera i Oslo 21 til 22 oktober 2022.

Det var mange interessante foredrag og god tid til å treffe gode kolleger. Programet kan du lese her

Overlege og tidligere forskningsleder i Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin, Arne Ulven ble utnevnt til æresmedlem i foreningen. Les utnevnelsesbrevet her.   

Foreningens generalforsamling ble gjennomført og nytt styre valgt.  Agnar Tveten ble valgt til ny president i foreningen. 

Maritimt helseregister

Et maritimt helseregister har foreningen arbeidet for i mange år, men hittil ikke kommet i mål. Det er et rimelig, nyttig og effektivt tiltak for å etablere faktagrunnlag for en bedre helsetjeneste ombord. Foreningen har foreslått at helsregisteret knyttes opp mot Norsk Senter for martim og dykkemedisin samt Radio Medico i Bergen.

SV vil ta dette opp i Stortinget. Vi håper det kan få fortgang i saken. Se omtale i Skipsrevyen her

Administrerende direktør på Haukeland Universitetssykehus skriver i bergens Tidende at det er på tide med et maritimt helseregister. Les artikkelen her

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.