Fagseminar i maritim medisin 2021

Den 22 til 23 oktober ble det årlige fagseminar i maritim medisin gjennomført. På Hotell Opera i Oslo var det møte med faglig og sosialt samvær. Det var et sprennende program med gamle klassikere og nye utfordrende tema. Dette er det eneste fagseminar i år for for sjømannsleger og alle andre som er interessert i maritim medisin. 

Program og ytterligere informasjon finner du her. Det var en egen festmiddag på fredag. 

Seminaret ble gjennomført som et hybrid møte. 23 deltagere 10 foredragsholdere møtte frem på Hotell Opera. Fem deltagere var med elektronisk. Seminaret var på 15 timer. Seminaret var godkjent som emnekurs av Legeforeningen. Seminaret er ikke godkjent som repetisjonskurs av Sjøfartsdirektoratet, men godkjent som tellende til fornyelse av godkjennelse som sjømannslege iht forskriftens §7b. 

Seminaret var vellykket. 

Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

 • One Ocean Expedition ved Agnar Tveten.
 • Love Boats ved Eilif Dahl.
 • History of the Medical Guide for Ships in the UK, Norway and Internationally ved Sue Stannard.
 • Seleksjons-medisinske vedtak må være i samsvar med flere ulike lover ved Alf Magne Horneland.
 • Operation Desert Storm og KV Andenes, januar 1991 - fra skipslegens notater ved Bjørn Peter Berdal.
 • Status fra Saniteten i Sjøforsvaret ved Ole Budal.
 • Dykking flere dager på rad reduserer sannsynligheten for trykkfallssyke ved Jan Risberg.
 • Medisinskhistoriske glimt ved Jan Sommerfelt-Pettersen.
 • … og våre faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

Nytt nummer av DocN

Nytt nummer av DoCumentum Navale er klart. I denne utgave kan du lese om

 • Tomme Cruise - Hva skjedde, blir det cruise igjen, og hva må til før det kan skje? av Eilif Dahl
 • Royal Norwegian Navy procedures for personnel care after critical incidents av Sverre Sanden med medarbeidere. 
 • Minner fra seks måneder som styrkelege i NATO av Haakon H EIlertsen.
 • IMHF Expert Panel er etablert av Alf Magne Horneland. 
 • Requiem for et corona-offer. MS Sovereign of the Seas - verdens største cruiseskip i 1988 av Eilif Dahl.
 •  ... og våre faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

Marked og medisin

Covid-19 pandemien i 2020 endret hele verden, og knapt noen næring ble hardere rammet enn cruiseindustrien. Under smitteutbruddet på det norske ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen i juli 2020 førte uklar kommunikasjon fra skipslegene til forsinket testing, og her spilte uklar arbeidsfordeling og kulturelle forhold viktige roller.

Under den påfølgende eksterne granskningen av utbruddet kom professor EIlif Dahls 30 år gamle masteroppgave i helseadministrasjon (MHA) til nytte. Den het ”Marked og Medisin” og handlet om forholdene i hospitalet på det som den gang var verdens største cruiseskip og hvordan markedskreftene, dvs pasientene, påvirket aktivitetene der. Hospitalet som ble vurdert var det første på et norsk skip med mer enn én lege, hvilket i dag er normen i internasjonal cruisefart.

Den til nå eneste norske masteroppgaven om skipslege-tjeneste på cruiseskip ble avlagt ved Universitetet i Oslo i 1990, men har til nå vært vanskelig tilgjengelig. Siden de fleste observasjonene og vurderingen ikke bare har historisk interesse, men synes relevante den dag i dag, har Norsk Forening for Maritim Medisin gjort originalutgaven tilgjengelig her

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.