Æresmedlemmer

I henhold til foreningens lover kan styret utnevne æresmedlemmer. Følgende er utnevnt:

  • 2008. Professor emeritus Aksel Schreiner (1933-2014). Les mer.
  • 2010. Sjømannslege og spesialist i kirurgi og arbeidsmedisin Johan Chr. B. Foss. Les mer.
  • 2010. Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss. Les mer.
  • 2013. Assisterende direktør i Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut. Les mer her
  • 2015. Daglg leiar i Norsk Senter for Maritim Medisin, Alf Magne Horneland. Les mer her.
  • 2016. Professor emeritus EIlif Dahl. Les mer her.
  • 2017. Underdirektør i Sjøfartsdirektoratet Torbjørn Husby. Les mer her
  • 2018. Kommandør Vilhelm F Koefeod. Les mer her
 

Medlemslogin